dr. Horn Zsigmond
Cs. és kir. 26. gye.

Dr. Horn Zsigmond, az esztergomi császári és királyi 26. gyalogezred tartalékos zászlósa nyugodt bátorságával a kárpáti harcokban tűnt ki. Nagy része volt a Czeremcha birtokba vételéért folytatott küzdelemben. A jéggel borított, erdős magaslaton helyenként sziklák védelmezték az ellenséget. A jól kiépített állásokban lévő oroszok szívós ellenállást tanúsítottak. Közvetlenül az ellenséges állások előtt az a veszély fenyegetett, hogy megakad a támadás, de Horn zászlós ismét előre vitte embereit és szakaszával elsőként tört be az oroszok első védelmi vonalába. Ezen felbuzdulva a többi szakasz is követte őket, így végül a 26-osoknak sikerült elfoglalniuk a magaslatot. Horn zászlós volt a harmadik az ezredben, akit az Arany Vitézségi Éremmel tüntettek ki.

Korabeli könyvészeti források alapján
Miklós Tamás szíves közlése
www.sammlerecke.at