Glanczdorf Lipót
M. kir. 1. h. gye.

Glanczdorf Lipót a budapesti 1. honvéd gyalogezredben szolgált szakaszvezetőként. A galíciai visszavonuló harcokban századát Mokré-tól nyugatra, előretolt állásában sokszoros ellenséges túlerő támadta meg. Bátor fellépése és személyes példaadásának lelkesítő hatása következtében szakasza a nagy veszteségek ellenére hősiesen kitartott. Ezáltal a főerőre irányuló támadást magára vonta. Ezzel csapatteste rendezett elvonulását lehetővé tette. Az odaítélt Vitézségi érmet már nem vehette át, mert november 28-án Kispolány mellett egy erdei támadásnál szakaszát lelkes rohamra vezette, miközben ellenséges golyótól találva hősi halált halt.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.