Csontos József

Cs. és kir. 31. gye.

A szerbeknek Szarajevó irányában történt betörése idején a Valjevo ellen operáló haderőnk kötelékéből kivonták a 5. hegyi dandárt és a szarajevói védelmi arcvonalra rendelték. A hegyi dandár soraiban küzdő veszprémi császári és királyi 31. gyalogezred III. zászlóalja tíznapi menetelés után 1914. október 17-én mérte össze erejét a szerbekkel Logne nevű falucska mellett, az 1045-ös magaslaton. A szerbek erősen elsáncolt állásukban tartották magukat és végképen meghiúsították a 31-es zászlóalj támadását. Másnap megismétlődött a támadás, de az ellenség heves gyalogsági és ágyútűzében hasonló sorsra jutott. Hegyi-ágyúink hatástalannak bizonyultak a kőtorlaszokkal megerősített szerb állásokkal szemben s így csapataink további támadása sem kecsegtetett sikerrel. Október 19-én még egy utolsó kísérletet tett a zászlóalj és minden tartalékát tűzbe vetette a magaslat elfoglalásáért. A nagy felkészültséggel és győzelmi akarattal megindult támadás során a tartalékban lévő Csontos József zászlós azt a parancsot kapta, hogy szakaszával sűrítse meg és ha lehet, ragadja magával az első támadó vonalat. A harci indulattól égő lelkes magyar zászlós a sziklás-bozótos hegyoldalon fedezéktől-fedezékig vitte előre embereit s midőn az ellenséges állások közelébe ért, megtévesztő intézkedések után égrengető hurrá kiáltások közben, rávetette magát szakaszával a szerbekre. A kőtörmelékeken és fatorlaszokon át betört az ellenséges állásba és gyilkos kézitusában kiűzte onnan a szerbeket. A magaslatot megszállták a vitéz 3l-esek és megvédelmezték a szerbek sorozatos éjjeli támadásaival szemben. Az ellenség ezen magaslat elvesztése után nemsokára az egész vonalon visszavonult egészen a szerb határig.

Korabeli könyvészeti források alapján.