Biró Albert
M. kir. 2. h. hue.

A küldöncszolgálat egyike volt a legveszélyesebb és legfontosabb ténykedéseknek az első arcvonalban. Egy-egy parancs idejében való megérkezése, vagy késése sokszor ütközetek sorsát döntötte el. Százakat mentett meg, vagy talán még többeket taszított a pusztulásba. Szemléltető példája ennek Bíró Albert, a debreceni 2. honvéd huszárezredbeli közhuszár hőstette, aki 1915. augusztus 2-án a Chorostow-nál vívott ütközetben a legerősebb kézifegyver-¬ és ágyútűzben továbbított fontos parancsokat. Ügyességének és hősies kötelességteljesítésének tudható be, hogy a tartalékok még idejekorán avatkoztak harcba, így eldöntve az ütközet sorsát. De nemcsak küldönc-, hanem csatár-, vagy járőrszolgálatban is derekasan megállta helyét Bíró közhuszár. Számos vállalkozásban önként vett részt, s kiemelkedő hősiességgel harcolt. Mindenkori vitéz magatartásáért méltó elismerésben részesült a derék huszár.
 

Korabeli könyvészeti források alapján