Krizek Ferenc
M.  kir. 3. h. gye.


Krizek Ferenc a debreceni 3. honvéd gyalogezredben tisztiszolgaként teljesített frontszolgálatot. Amikor elöljárója a Seekopf 2300 méteres magaslatáról oldaltűz alá fogta az ellenséget, Krizek Ferenc minden parancs nélkül gazdája után indult és megmászván a Seekopf rendkívül meredek sziklafalát, ahol azután példás kitartással részt vett a harcban. A délelőtt folyamán az ellenség tüzérsége heves tűz alá vette a rajvonal közelében fekvő havasi menedékházat, amelynek padlásán sok katonánk pihent. Azonnal megjött a parancs, hogy a menhelyet ki kell üríteni. Ez sikerült is, de a legénység fölszerelése bennmaradt. Krizek volt az, aki nem törődve a halálos veszedelemmel, a legénység, és a gazdája fölszerelését megmentette és azt biztos helyre szállította.
 

Korabeli könyvészeti források alapján