Gruber János
Cs. és kir. 44.  gye.

1915. november 13-án Sopanownál a kaposvári 44. gyalogezred állásait több helyen erősen megközelítették az oroszok. Aknavetőkkel és kézigránátokkal igen súlyos veszteséget okoztak a 8. századnak. Az esti szürkületben Gruber János hadnagy vezetésével egy járőr a drótakadályon átbújva, megrohanta az előretolt ellenséges fészket. A cár 7. szibériai ezredének első sora meglepetve hátrált. A 44-es járőr percek alatt betömte az orosz árkot s mielőtt az egész vonalról ide irányzott muszka tüzelés kárt okozott volna bennük, sikerült a vitéz csapatnak saját állásainkba visszatérni. Magukkal hoztak egy aknavetőt s több orosz fegyvert, Scher Hugó százados volt ekkor a II. zászlóalj parancsnoka, aki személyesen is az árokban tartózkodva, segítette biztos fedezékbe jutni a visszatérőket. Később pedig kitüntetésre terjesztette fel Gruber János hadnagyot és a járőrnek mind a 14 tagját.

Korabeli könyvészeti források alapján