Tanka Tibor
Cs. és kir. 69. gye.


A székesfehérvári császári és királyi 69. gyalogezredbeli Tanka Tibor, szakaszával egy házcsoportot tartott megszállva az Oslavian. 1915. november hó 12-én 7 órakor egy kisebb ellenséges támadást védett ki. Az ezt követő pergőtűzben szakaszából 33 embert veszített és a nap folyamán a legalább két zászlóaljjal támadó ellenség ismételt támadásait visszavetette. Az este támogatására beérkezett két szakasz tartalékot nagy körültekintéssel és oly ügyesen vezette egy oldalozó állásba, hogy azokkal, valamint saját szakaszának maradékával az ellentámadást a túlerővel szemben is eredményesen hajtotta végre, miközben maga is súlyosan megsebesült. Ennek a sikeres vállalkozásnak, valamint Tanka kiválóan vitéz magatartásának köszönhető, hogy az ellenség állásainkat nem tudta áttörni és nem is próbálkozott újabb áttöréssel.
 

Korabeli könyvészeti források alapján