dr. Rimaszombati Imre

Cs. és kir. 52. gye.

A pécsi császári és királyi 52. gyalogezred támadást intézett a megáradt Ljeg folyón át, a túlsó oldalon elsáncolt szerb vonalak ellen. A szerbek az első zászlóalj balszárnya ellen bekerítő mozdulatokat tettek. Az ellenség szándékát Rimaszombati Imre zászlós azonnal észrevette s az előrenyomuló szerb századot erős tüzeléssel megállásra kényszerítette. Majd a bokros terepen megközelítette a szerbeket és erélyes támadásával annyira meglepte őket, hogy azok fejveszetten meghátráltak. Támadásával elhárította a zászlóalját fenyegető veszélyt és szakaszának egyik szárnyával a folyóra támaszkodva biztosította a további bekerítő mozdulatok ellen. A súlyosan megsebesült hős zászlóst a kiváló vitézségre valló eredményes hőstettéért az Arany Vitézségi Éremmel való kitüntetésre terjesztették fel.

Korabeli könyvészeti források alapján.