Peter Imre
Cs. és kir. 46.  gye.

1915. november 21-én éjfélkor megkezdődött a szegedi császári és királyi 46. gyalogezred felváltása. A II. zászlóaljat a debreceni 39-esek váltották. A tűzvonalban maradt a 46/I. zászlóalj. Az I. zászlóalj a délelőtt folyamán két rendkívül szívós támadást vert vissza. A Monte San Michelen e közben szintén veszettül tombolt a harc. Délután végre sikerült az olaszoknak a 61. ezred jobbszárnyának tőszomszédságában az állásba betörniük. Péter Imre százados azonnal jelentette ezt, mire tüzérségünk az elragadott állásszakaszra irányította kitűnően célzott tüzét. Az olasz tüzérség nem tudta még, hogy a fedezékben már olaszok vannak s ezért ő is pergőtűzzel árasztotta el azt. A behatolt olaszok nem bírták ki ezt a poklot, aki kevés megmaradt közülük, az visszavonult.
 

Korabeli könyvészeti források alapján