Békéssy (Rapp) Rudolf
M. kir. 1. h. táb. áe.
 

Zidaczowtól délre vívott súlyos harcban, mint az 1. honvéd tábori ágyúsezred 1. ütegének parancsnoka kiválóan vitéz magatartásával tűnt ki Békéssy Rudolf főhadnagy1915. július 9-én. Az ütege a mintegy 12 km kiterjedésű arcvonalszakasz egyedüli ütege és a gyalogság főtámasza volt. A visszavonuló csapatokat meglepetésszerű ellenséges oldaltámadás érte. A támadó orosz túlerőt azonban Békéssy főhadnagy ütegének tüzével végsőkig feltartóztatta. Amidőn pedig az orosz roham az üteget már 200 méterre megközelítette, felsőbb parancsra felmozdonyozott és az üteget, élénk gyalogsági oldaltűzben, vágtában vonta ki a harcból, minden lövegét megmentve. Békéssy Rudolf főhadnagy ütegparancsnoknak és ütege hősies önfeláldozó kitartásának köszönhető, hogy a rajtaütésszerű hatalmas ellenséges oldaltámadás nem vezetett katasztrófához.
 

Korabeli könyvészeti források alapján