Pongrácz József
M. kir. 15. h. gye.

A trencséni 15. honvéd gyalogezred arra kapott parancsot, hogy Lutowiskán keresztül keleti irányban törjön előre és vesse ki az oroszokat állásaikból. A nagyszabású műveletnek ígérkező támadás megkezdése előtt az ellenséges állások felderítésére volt szükség. Az oroszul tudó Pongrácz József őrmester önként vállalkozott arra, hogy polgári ruhába öltözve átmegy az orosz vonalon és a megszállott falurészen végez megfigyeléseket. Alázatos kérelemmel a tábori őrsöknél kísérelte meg először az átjutást. Több sikertelen kísérlet után, végre egy patak mélyén keresztül jutott át az ellenséges vonal mögé. Kihallgatta a lakosokat, kiknek egybehangzó bemondása alapján megállapította az oroszok erejét, gyalogságuk és tüzérségük elhelyezését, valamint állásaik erősségét is. Önfeláldozóan vakmerő vállalkozásáért, mely elősegítette az ezred támadásának sikerét Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki.

Korabeli könyvészeti források alapján