Inczefy Péter
Cs. és kir. 61. gye.

1915. augusztus 1-9. között San Martinonál az olaszok háromszor is támadtak a temesvári császári és királyi 61. gyalogezred II. és a III. zászlóaljainak vonala ellen. Minden támadásukat igen, erős és sokáig tartó tüzérségi előkészítés előzte meg. Állásokról már szó sem lehetett. A katonák egy-egy kőrakás mögé húzódva szenvedték végig a pergőtűz minden poklát. A gyalogsági támadást azonban minden alkalommal fényesen visszaverték. Az augusztus 8-i olasz támadás azonban a korábbiaknál is hevesebb volt. Az állást véres kézitusában most is sikerült ugyan megtartaniuk, de a III. zászlóalj ezekben a harcokban olyan nagy veszteséget szenvedett, hogy másnap kivonták az első vonalból, és az életben maradt legénységet más zászlóaljakhoz osztották be. A védelmet személyes példaadással irányító Keresztes Mihály hadnagy és Inczefy Péter zászlós is hősi halált haltak a küzdelem során.

Korabeli könyvészeti források alapján