EMLÉKEZZÜNK

a Magyar Királyság 660.000 hősi halottjára,

"Senki sem tölt be szebben a földi célt,

mint aki holtával hazájának élt."

 
 Kántor Mihály

24. táb.vad.zlj.

A harmadik isonzói csata napjaiban a 24. tábori vadászzászlóalj első százada a San Martino del Carso-n állott elkeseredett harcokban az olaszokkal. 1915. november 2-án az úgynevezett halálhegyen az olaszok többszöri veszteség teljes támadása végre sikerrel járt és az első század árkai átmenetileg az ellenség kezére jutottak. Erre Kántor Mihály alvadász összeszedte tizenkét elszánt bajtársát és ellentámadásba vitte önfeláldozóan elszánt vadászait. A kis vadászcsapat oly lendülettel rontott neki az elhódított árkoknak, hogy az olaszokat véres kézitusa után kiűzte az állásokból. Több fogoly és egy géppuska maradt a hős vadászok kezén. Kántor alvadász néhány emberével addig védelmezte a megszállott árokrészt, míg az éj folyamán fel nem váltották az erejüket felülmúló harcokban elcsigázott vadászokat.

Korabeli könyvészeti források alapján