Szinte Gábor
M. kir. 23. h. gye.
 

Galíciában a 38. honvéd gyaloghadosztály ezen a napon támadást intézett az Uzsoki hágótól keletre, a 821 méteres ObłaŸce magaslat visszahódítására. Szinte Gábor százados, a nagyszebeni 23. honvéd gyalogezred századosa, a támadás elakadása után saját elhatározásából nyomult tovább előre az igen nehéz terepen. Amikor a drótakadályokon átküzdötte magát és az ellenség állását megpillantotta, rohamot vezényelt. Zászlóalját személyesen vezette a heves tűzben, az ellenség pedig a közeledő honvédek láttára kiugrált harcárkaiból és menekülésbe kezdett. Szinte Gábor százados jobbkarját, ahogy a rohamot vezetve legelöl haladt, súlyos, roncsoló lövés érte. Sebesülése következtében azt később tőből amputálni is kellett. A magaslatot azonban zászlóalja birtokba vette, így a megakadt támadást súlyos sebesülése ellenére is győzelemre vitte.

 

 

 

 


Korabeli könyvészeti források alapján.