Enders Rezső
M  kir. 17. h. gye.

Enders Rezső a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred tartalékos zászlósa 1918. október 18-án Monte Tomba lábánál tábori őrs parancsnok volt.
A nap folyamán repülő-felderítés jelezte, hogy a hegy mögött olasz rohamjárőr gyülekezik. Enders felkészült az esetleges támadásra, ami éjjel heves géppuska tűzzel két oldalról is megindult.
Enders személyes példaadással irányította szakasza harcát, amihez tüzérségi támogatást is kapott.
Heves kézigránát és puskatűzzel sikeresen visszaverték az őrsöt ért támadást.
Vitéz helytállásáért, és példaadó vezetéséért Enders zászlóst az I. osztályú vitézségi éremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján