Szűcs József
M. kir. 17. h. gye.

Kiválóan bátran és vitézül harcolt Szűcs József, a székesfehérvári 17. honvédezred tizedese Galíciában, a Dolina környékén lefolyt harcok alatt. Amikor az oroszok a szomszédságban betörtek és az ezred arcvonala mögé jutottak, a meglepetés hatása alatt keletkezett zűrzavarban dicséretes kezdeményezéssel tartóztatta fel hátraözönlő osztagainkat, akik sorait rendezte, és védelemre való elrendezésével megakadályozta, hogy az oroszok bekerítsék az ezredet. Az oroszok visszavetése után önként felderítésre jelentkezett, majd tartalmas és helyes jelentésével szerzett újabb érdemeket. Szűcs tizedes ezen a napon több vonatkozásban bebizonyította kiváló vitézségét, miért is bátor és vitéz magatartása elismeréseként az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályával tüntették ki.

Korabeli könyvészeti források alapján