Niedermann Andor
M. kir. 16. h. gye.

Niedermann Andor a besztercebányai 16. honvéd gyalogezred keretében hadnagyként vonult ki a frontra. Harctéri tevékenységét a félelmet nem ismerő bátorság és az önfeláldozó kötelességtudás jellemezte. Ezredparancsnoka báró Than Károly az alábbi javaslattal terjesztette fel kitüntetésre:
"1915. november 1-től 4-ig Siemikowce-től nyugatra vívott ütközetben kezdetben saját századát, majd az azzal összekeveredett idegen csapatbeli és saját ezredbeli legénységet a legerősebb gyalogsági és oldalazó ágyútűzben, ismételten személyesen rohamra vezette. Bátor és kiváló magatartásával nemcsak, hogy meghiúsította az ellenség ellentámadásait, de sokban hozzájárult ahhoz, hogy a vele együttműködő harccsoport számos foglyot ejtsen, miért is vitéz, bátor és eredmény teljes magatartásának jutalmazására legfelsőbb kitüntetésre javaslatba hozom."
 

Korabeli könyvészeti források alapján