Hauler László
M. kir. 18. h. gye.

1914. szeptember 12-én Hauler László a soproni 18. honvéd gyalogezredbeli főhadnagy a Krasnik környéki átkaroláskor saját elhatározásából az ellenségre rontott és ezrede kivívott győzelméhez lényegesen hozzájárult. Néhány nappal utóbb a Lublin környéki Piotrkow falunál áttörve az ellenséges vonalakat, a keletre fekvő magaslatokat megszállotta és így az oroszok ellentámadását megakadályozta valamint két honvéd zászlóalj támadását lehetővé tette. Így a faluban válságos helyzetbe jutott esztergomi császári és királyi 26. gyalogezredet válságos helyzetéből mentette meg. A Kraszniktól délre fekvő Pikule melletti rajtaütésnél századával a legelsőnek tört az ellenségre, közben három helyen is megsebesülve hősi halált halt. Vitéz, önfeláldozó elszántsággal vívott sorozatos fegyvertényeiért a III. osztályú Vaskorona Rendet adományozták részére.

Forrás: Sőregi Zoltán adatközlése