Karagits Lajos
Cs. és kir. 23. gye.


Karagits Lajos a zombori 23. gyalogezred szakaszvezetője volt. Biztos fellépésű járőrvezetőként több alkalommal kitűnően bevált vakmerősége és megbízhatósága folytán. Mind a zászlóaljparancsnokság, mind az ezredparancsnokság fontos feladatok és küldetések végrehajtásával bízta meg. A liskói második visszavonulás alkalmával, mint járőrparancsnok két foglyot ejtett és ez alkalommal egy orosz hátaslovat zsákmányolt. 1915. december 1-jén a Sulmierzyce melletti ütközetben a támadó ellenséget oldalba kapta a személyes vitézségével buzdított árkászszakasszal. Ez alkalommal a bátorságát és vitézségét többször bizonyító altiszt súlyosan megsebesült.
 

Korabeli könyvészeti források alapján