Gőz Sándor
M. kir. 29. h. gye.

Hogy mily nagy eredményt érhet el valamely ügyesen és elszántan vezetett járőr, azt Gőz Sándornak, a budapesti 29. honvéd gyalogezred tizedesének véghezvitt haditette is bizonyítja. Az Uzsoki-hágó körüli nehéz harcok alatt önként jelentkezett egy felderítő járőr parancsnokául. A hegyes, erdős terepen arcvonalunk előtt óvatosan előrenyomulva egy kb. századnyi orosz csapatra bukkant. Gőz tizedes nem habozott, hanem páratlan elszántsággal és lendülettel rajtaütött az oroszokon és foglyul ejtette az ellenséges csoportosítás 60 emberét. A derék tizedest, aki az adott aránytalan erőviszonyok mellett ilyen nagy sikert ért el, nyomban az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályával tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.