Meninger József
M. kir. 17. h. gye.

A székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred 1915. július 12-én vívott egyik ütközetében a kibírhatatlan ellenséges tüzérségi tűz és egy átkaroló gyalogsági támadás következtében kénytelen volt a jobbszárny állását kiüríteni. Meninger József, a 7. század törzsőr- mestere anélkül, hogy erre parancsot kapott volna, szakaszával az ellenség oldalába nyomult és erélyes támadásával az előretörő orosz gyalogságot visszavonulásra kényszeríttette. Elfoglalta a kiürített első vonalat és három éjjel három nap tartotta azt az ellenség szakadatlan támadásaival szemben. Az éhségtől és szomjúságtól kimerült legényeit példájával és lelkes szavakkal buzdította kitartásra. Szakaszának sikeres védekezése személyes bátorságának és nyugodt megfontoltságának volt köszönhető.
 

Korabeli könyvészeti források alapján