Burdea Demeter
Cs. és kir. 33. gye.

 Burdea Demeter 1864. április 22-én született Karánsebesen (Krassó-Szörény vármegye). Katonai szolgálatát 1881-ben kezdte meg, innen ívelt pályafutása egészen az aradi 33-ik császári- és királyi gyalogezred IV. zászlóaljának parancsnoki posztjáig.
Burdea Demeter alezredes kétszer is járt a fronton, első alkalommal a déli hadszíntérről egy sebesülés miatt tért haza, majd felépülését követően a keleti fronton szolgált 1915. június 26-án bekövetkezett hősi haláláig.

A galíciai Lemberg városának felszabadítását követően, az orosz csapatokat üldözve, az alezredes és zászlóalja elfoglalta Kocurow települését is. Később az oroszok megkísérelték egy ellentámadással a település visszavételét, melynek következtében véres helyi ütközet alakult ki. Burdea Demeter ebben a közelharcban, nem sokkal éjfél után kapott halálos sebeket.
A háborúban tanúsított kiváló szolgálatával kiérdemelte a Katonai érdemkereszt és a Vaskorona rend III. osztályát.
Először hősi halálának helyszínen, a galíciai Kocurow temetőjében temették el, később a család hazahozatta földi maradványait és az Aradi Felső Temetőben helyezték őt örök nyugalomra, ahol síremléke a mai napig megtalálható.
 

Forrás: Családjának szíves adatközlése
 


Hajnal Jenő
Cs. és kir. 12. gye.

Hajnal Jenő a komáromi 12. gyalogezred tartalékos zászlósa a Lemberg környéki Bobrka-nál vitézkedett 1915. június 26-án. Századparancsnok volt. Páratlan lendülettel támadta meg az erődített állásban védekező ellenséget, amelyet a hősi példaadásán lelkesedő katonáival, vitézül vívott kézitusában visszavett. Támadása alatt 200 foglyot ejtett, majd az igen fontos Kruhlek magaslatot is elfoglalta. Kimagaslóan vitéz magatartásáért és századának ismételten kiválóan eredményes vezetéséért az arany vitézségi éremmel tüntették ki.

 

Forrás: Vitézi tettek gyűjteménye Bp.1942