Bogdány Károly
M. kir. 14. h. gye.

Ezen a napon tüntette ki magát Bogdány Károly a nyitrai 14. honvéd gyalogezred tizedese, aki 15 főnyi járőrével együtt, átgázolt egy folyó jéghideg vizén, majd az oroszok állásai elé lopódzott, amikor pedig látta, hogy azok nem is sejtik, hogy a közelükben leselkedik, rajtuk ütött. Ezzel egy orosz félszázadot széjjelugrasztott, majd annak 14 katonáját foglyul ejtette. Visszatérőben élénk géppuskatűzben az összes foglyokat arra kényszerítette, hogy a járőr előtt libasorban haladva, az egy méternél is mélyebb folyón átgázoljanak, aminek az oroszok látván, hogy engedelmeskedniük kell, eleget is tettek. Ekképpen Bogdány tizedes, a maga járőrével és 14 fogollyal vonult be. Bátran és elszántan végrehajtott vállalkozásáért az I. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet adományozták részére.

Korabeli könyvészeti források alapján