Papp György
M.kir. 22. h. gye.
 

1915. szeptember 11-én Papp György a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezred tartalékos zászlósa a Tarnopol környéki ütközetben, mint ezredsegédtiszt látta, hogy az ellenség a szomszédos csoport áttörésével az ezred oldalába és hátába került. Papp zászlós egy visszaszaladó csoportot és egy géppuskás osztagot öntevékenyen megállásra kényszerített, és a maroknyi csoport élén felvette a harcot az ellenséggel. Mindaddig feltartóztatta az oroszokat, amíg az erősítésre küldött dandár be nem érkezett. Példaadóan vitéz és öntevékeny magatartásával a gyalogezredet fenyegető átkarolást kivédte. Haditettét az Arany Vitézségi Éremmel jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján