Zsilinszky Endre
Cs. és. kir. 1. hue.

1914. augusztus közepe és szeptember közepe közötti időben, a Duna és mellékfolyói partján változó intenzitású és sikerű harccselekmények zajlottak. Még nem épültek ki a védvonalak, és még kevés harci tapasztalattal rendelkeztek a Monarchia és az ellenség katonái. Egy-egy fergeteges roham vagy bátor kezdeményezésből fakadó támadás olykor jóval nagyobb erőket is megfutamíthatott vagy ejthetett fogságba. Így történhetett az, hogy 1914. szeptember 11-én a császári és királyi 1. huszárezredhez tartozó vállalkozó kedvű négy huszár Zsilinszky Endre hadnagy vezetésével és vakmerő rohammal egész zászlóaljnyi ellenséget futamított meg.

Korabeli könyvészeti források alapján.