Molnár Péter, Lajos József
Cs. és kir. 16. hue.

Kétnapos nyugalom után, az oroszok éjnek idején zajtalanul a 16-os huszárok állásai elé lopták magukat s drótakadályaik szétvagdosásán fáradoztak már, midőn a huszárok észrevették támadásukat és pokoli tüzet zúdítottak az ellenségre, mely halottainak és sebesültjeinek hátrahagyása után elmenekült. Az orosz tüzérség ezt több órán át tartó heves tüzeléssel bosszulta meg. A borzalmas tüzérségi tűz rommá lőtte a huszárok állásait, mely maga alá temette a derék huszárok nagy részét. Ezután ismét megindult az orosz gyalogság szétlőtt állásaink ellen. Óvatosan, a huszárok állásából a tábori őrsökig kivezető árkon igyekeztek megközelíteni állásainkat az oroszok. Molnár Péter tizedes azonban másodmagával meghiúsította ezen törekvésüket. Lajos József bajtársával kézigránátot kézigránát után hajított a futóárokba és teljesen elzárta az oroszok útját. Hosszú időre feltartóztatta őket, mely idő elég volt arra, hogy tartalékcsapataink újra megszállják vonalainkat. Így akadályozta meg két hős huszár ezredük frontjának áttörését.
 

Korabeli könyvészeti források alapján