Darovecz József
Cs. és kir. 72. gye.

Csapataink az Orosz-Lengyelország déli részén bekövetkezett visszavonulása során a Nida-folyóhoz értek. Alig sötétedett be, amikor az előrenyomuló orosz csapatok támadásba kezdtek. Darovecz József, a pozsonyi császári és királyi 72. gyalogezred törzsőrmestere néhány sortűz leadása után, szakaszával rávetette magát az oroszokra, s kérlelhetetlen szuronyharcban szétszórta a támadókat. Az oroszok rövidesen erősítést kaptak, így eszeveszett harc fejlődött ki. A gyilkos szuronyroham azonban nem tartott sokáig, de annál véresebb volt. Heves tusa után a vitézül küzdő 72-esek visszaverték az ellenséget, s rendületlenül kitartottak mindaddig, míg az egész ezred át nem kelt a Nidán. Darovecz törzsőrmester bátor, példamutató kitartását az Arany Vitézségi Éremmel jutalmazták..
 

Korabeli könyvészeti források alapján.