Aba-Novák Vilmos
M. kir. 29. h. gye.

A világháború kitörése után bevonult a magyar királyi 29. honvéd gyalogezredhez, hadapród őrmesterként. Részt vett az ezred galíciai és bukovinai harcaiban. 1915. június 29-én Jakimownál vitézül helytállt az oroszok támadásának visszaverése során, e közben súlyosan megsebesült. Felgyógyulás a után  ismét az orosz harctéren küzdött. Majd ezredével az olasz fronton harcolt. 31 havi frontszolgálat alatt vitéz magatartásával kiérdemelte a Katonai érdemérem bronz fokozatát és az I. osztályú ezüst vitézségi érmet
 


Korabeli könyvészeti források alapjánLázár István
M. kir. 19. h. gye.

Merész és ügyes vállalkozást hajtott végre Lázár István, a pécsi 19. honvéd gyalogezred szakaszvezetője. A kelet-galiciai Firlejówka körüli harcaink alatt foglyok vallomásaiból megtudta, hogy az oroszok a község egy közeli házában lőszerraktárt létesítettek. Erre nyomban elhatározta, hogy elpusztítja az ellenség utánpótlása szempontjából fontos épületet. E célból a sötétség leple alatt átúszott a Gnila Lipa folyó túlsó partjára, ahol a legközelebbi szalmafedelű házat felgyújtotta. A tűz csakhamar a szomszédos házakra is átterjedt, és többek között azt a házat is felgyújtotta, amelyben a lőszerraktár volt. Az utóbbi azután a levegőbe is repült. Amikor pedig ez bekövetkezett, Lázár szakaszvezető visszaúszott az innenső partra, ahol a saját kezdeményezéséből végrehajtott vállalkozását megjelentette.
 

Korabeli könyvészeti források alapján