Fazekas András
M. kir. 32. népf. gye.

A bukovinai Kadobestie-nél vívott harcaink alatt az orosz gyalogságot kozák lovasok is támogatták. Fazekas András, a dési magyar királyi 32. népfelkelő gyalogezred egyik igen derék szakaszvezetője, teljesen elszigetelt helyzetben, mindössze négyfőnyi harcjárőre élén, pontosan célzott és igen hatásos tüzeléssel, félszázadnyi kozákot tartóztatott fel órákon át. Ezáltal megakadályozta, hogy az oroszok saját csapatainkat megközelítsék, és azok harcába beavatkozzanak. Fazekas szakaszvezető tehát csak méltó jutalmát kapta, amikor maroknyi járőre élén teljesített kiválóan bátor és eredményes magatartásért az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályával tüntették ki. A járőr többi tagja a Bronz Vitézségi Érmet kapta meg.

Korabeli könyvészeti források alapján