Somhegyi Gyula
M.  kir. 31. h. gye.

1917. augusztus végén az olaszok nagy támadást intéztek a Fajti Hriben őrt álló veszprémi honvédek ellen. A legnagyobb véráldozatoktól sem riadtak vissza, hogy megnyithassák az utat Trieszt felé. Az elkeseredett véres harcban legalább tízszer cserélt gazdát a hegy. Augusztus 31-én az olaszok újra behatoltak az állásokba, hol a III. zászlóaljat egy kavernába beszorították. A fontos pont visszavételére azonnal megindult az ellentámadás az olasz tüzérség pokoli zárótüzén keresztül. A 8. század kötelékében küzdött Somhegyi Gyula tizedes, mint rajparancsnok. Az ellentámadásban a honvédek kiverték az ellenséget állásainkból s a már fogságba esett III. zászlóaljat parancsnokával együtt kiszabadították az ellenség kezéből. A nehéz küzdelemben az olaszok sok foglyot veszítettek és véres áldozataik is oly jelentékenyek voltak, hogy további támadásaikat beszüntetni kényszerültek. Somhegyi tizedes különösen kitüntette magát a nehéz ütközetben a vakmerőséggel határos bátor magatartásával és lelkesítő példaadásával, amiért jutalmul az I. osztályú Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.