Trestyén János
M.  kir. 31. h. gye.


A Polubicze - Woroniec - Wólka - Zulinki - Sajbudy vonalában lévő orosz állások ellen színlelt támadást rendelt el a hadvezetés1915. augusztus 14-én. A veszprémi 31. honvéd gyalogezred már 4 óra 30 perckor elindult és ütközetmenetben Ossowa-n át Brzeziny-re menetelt, ahol az elrendelt időre felfejlődtek és a támadásra indultak. Feladatuk az orosz csapatok erejének és helyzetének pontos feltérképezése egy hadosztály-méretű támadás előkészítése céljából. Az ezred 8 órakor megindult előremozgása minden különösebb veszteség nélkül haladt mind addig, amíg az oroszok heves tüzérségi és gyalogsági tűzzel el nem árasztották a honvédeket. A kibontakozott ütközetben tanúsított példaadó és kiválóan vitéz magatartásáért az ezred állományából Trestyén János őrmestert az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályával tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján