Mátyus Tivadar
M. kir. 22. h. gye.

Az Uzsok körüli harcok vitézi tettei sorában Mátyás Tivadar, a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezred tartalékos hadnagya, a hágótól északra vívott védelmi harcaink alatt, mint szakaszparancsnok azzal tüntette ki magát, hogy még akkor is nyugalomra és jól célzott tűzre buzdította honvédeit, amikor az oroszok már a drótakadályokig jutottak. Nyugodt viselkedésével maga is jó példával járt elöl, higgadtsága ezért beosztottaira is átragadt. Ez tette lehetővé, hogy hatásos, célzott tűz alá vegyék a kőhajításra lévő oroszokat, akik ezért az akadályokon való áthatolás alatt óriási veszteséget szenvedtek, majd ennek következtében végül meghátráltak. Ezt az eredményt Mátyás hadnagy kiváló és lelkes harci szellemtől áthatott parancsnoki befolyásának tudták be, amiért Mátyás hadnagyot, aki harc közben maga is megsebesült, a Bronz Katonai Érdeméremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.