Molnár Gábor
M. kir. 22. h. gye.

Molnár Gábor a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezred főhadnagya 1915. május 21-én Lisowice községnél ismételten bizonyította vitézségét.
A községbe befészkelt orosz csapatok ellen kitűnő személyes példaadással századát rohamra vezette. Az erős gyalogsági tűzben a század súlyos vesztességet szenvedett, de roham teljes sikerrel járt. Lisowice község a kezünkre került, az oroszok egy része megfutott, másik részét a 22-esek foglyul  ejtették.

Molnár főhadnagyot vitéz helytállásáért és személyes bátorsággal vezetett sikeres rohama jutalmául a Katonai érdeméremmel tüntették ki.

Forrás: Fiának szíves adatközlése
 Baranyai Aladár
M. kir. 30. h. gye.

Baranyai Aladár a 30. honvéd gyalogezred tartalékos főhadnagya, a galíciai Stryj városka környékén tüntette ki magát. A parancsnoksága alatt álló századdal az oroszok leghevesebb tüzében és egyébként is nehéz viszonyok közepette, egy igen fontos házcsoportot foglalt el. Ebben azután teljesen elszigetelten vitézül és bátran kitartott az orosz ellentámadásokkal szemben és addig védekezett, amíg a támogatásra előrerendelt erősítés be nem érkezett. A házcsoport elfoglalásával és megtartásával az egész támadó harccsoport részére kedvező helyzetet teremtett. Ezért a század eme harca alatt hősi halált halt Baranyai Aladár főhadnagy kiváló érdemét a III. osztályú Katonai Érdemkereszt odaítélésével örökítették meg.

Korabeli könyvészeti források alapján