Herczog, Révffy, Bánszki
M. kir. 1. népf. gye.

1914. október 3-án a Macva mocsaraiban a budapesti 1. népfelkelő honvéd gyalogezred 5. század egyik szakasza 150 lépéssel előbbre vitte az állást, de olyan heves oldalozó tűzbe kerül, hogy a szakasz, amely Dengler hadnagy parancsnoksága alatt a bátor vállalkozásra előretört, kénytelen volt visszavonulni. A rendezett visszavonulást csak utóvédekkel lehetett megoldani, akik folyamatos tüzeléssel magukra vonják a figyelmet, amíg a szakasz vissza tud húzódni az eredeti állásokba. Herczog, Révffy és Bánszki népfölkelők voltak azok a hősök, akik a sík terepen visszamaradtak és életük árán is fedezték bajtársaik visszavonulását.

Korabeli könyvészeti források alapján.