Tolokán Antal

M.  kir. 22. h. gye.

A marosbogáti illetőségű mészáros mester, tartalékos őrmester a háború kitörésekor vonult be a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezredhez, ahol az összeomlásig 50 hónapon keresztül becsülettel megállta a helyét.

a koronás Vas érdemkereszttel tüntették ki. Ha a harci helyzet úgy kívánta,akkor fegyverrel állt helyt, mint 1918.június 14-én a piavei harcok során. Ez alkalommal a Bronz vitézségi érmet érdemelte ki.


 


 

Forrás: Unokájának szíves adatközlése.Dusnoki József

Cs. és kir. 7. hue.

A 7. huszárezredben szolgáló Dusnoki József káplár így emlékszik vissza 1918 júniusára:

"Már majdnem két hónapja volt századunk a nagy Piave szigeten felváltva több állásban, midőn 1918. június 14-én állásunk jobb szárnyára kerültünk a bressanini olasz hídfőállással szemben. Már sokat hallottunk mesélni, hogy ez a hely a legkellemetlenebb az egész frontszakaszunkon.
Ezen híres helyre kerültem ki gépfegyveremmel mint formeiszter.
(Vormeister = irányzó, gáppuskairányzó)
Alig váltottuk fel elődeinket, máris megindult a tánc. Egyik aknarobbanás a másikat követte, mindig közelebb és közelebb jővén felénk. Puskámnál négyen voltunk.  Egész biztosra vehettük mór most, hogy ránk fáj a taliánnak a foga.
 Közénk csapott egy nehéz akna, a géppuskának szerencsére nem történt baja, csak teleszóródott földdel, de épségben csak egyedül én maradtam már mellette, mert egy vitéz bajtársam is meghalt, a másik kettő pedig alig tudott mozdulni. Alig értem rá azonban mindezt áttekinteni, egyszerre látom ám, hogy jönnek csúszva, bokrok által leplezve a taliánok. Bizonyára azt hitték, hogy nem maradt meg közülünk senki és most könnyű szerrel befészkelhetik magukat ezen állásba. De ebben ugyancsak csalódtak, mert beigazítottam rójuk jó puskámat és egy-kettőre úgy szétszórtam őket, hogy egyelőre el ment a kedvük ezen kirándulástól.

Ezen nehéz órákat nem fogom soha életemben elfelejteni. De sok dicsőséget is hoztak nekem, másnap megkaptam előléptetésemet káplárrá és mellemre az 1. osztályú ezüst vitézségi érmet. "
 

Korabeli könyvészeti források alapján.