Tomka Ferenc
M kir. 20. h. gye.

A nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred Nowo Dwórtól északnyugatra a rajvonalat az ott húzódó vízcsatorna északi partjára tolta. A rajvonal balszárnya a tereplépcső mentén helyezkedett el, és megindulva az orosz állástól 200-350 lépés távolságra jutott. A jobbszárny és a közép a tereplépcső alján maradt, és reggel 8 órakor az ezredet támogató tábori tarackos osztály tüze alatt közelítette meg az orosz állást, az előrenyomulás azonban megtorpant. A jobbszárny Tomka Ferenc főhadnagy vezetésével délután újra megkísérelte a támadás folytatását, de 16 órakor az ezredparancsnokság beszüntette, mert amikor a tarackosztály a tüzelést abbahagyta, az oroszok géppuska és gyalogsági tűzzel árasztották el a támogatás nélkül maradt gyalogosszázadot. A meghiúsult támadásunk során halt hősi halált Tomka Ferenc főhadnagy, aki honvédei élén a támadást vezette és 22 fő elesett, 86 fő pedig megsebesült

Korabeli könyvészeti források alapján