Békéssy Béla
M. kir. 2. h. hue.

E nap hősei sorából Békessy Bélát, a debreceni 2. honvéd huszárezred századosát emelhetjük ki. Üldözőkülönítménye élén a galíciai Kolbuszován át nyomult előre és páratlan lendülettel üldözve, újból és újból visszavetette az ismételten megkapaszkodó orosz utóvédet. Sikeres harcai során 200 foglyot ejtett. Ezen felül igen fontos iratokat, igen sok értékes hadianyagot, egy élelmiszerraktárt és egy tábori sütődét zsákmányolt. Kiválóan vitéz és bátor személyes magatartását, amellyel huszárjait harcról harcra lelkesen előrelendítette, valamint igen eredményes harcvezetését a III. osztályú Vaskorona Rend adományozásával jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján