Nagy Géza
Cs. és kir. 83. gye.

A nagyszebeni hadapródiskola elvégzése után  a 83. gyalogezrednél teljesített szolgálatot, ahonnan 1914 augusztusban az orosz frontra került századosi rangban, mint századparancsnok. Itt sebesült meg 1914 augusztus 27-én, amikor századát személyes példaadással rohamra vezette, önfeláldozóan végrehajtott rohamért a III. o. Katonai érdemkereszttel jutalmazták.
A Piave-i csatában (1918 június 15.) mint zászlóaljparancsnok, az ellenség előtt tanúsított kiválóan bátor és eredményes magatartásáért a III. o. Vaskorona renddel tüntették ki.
Az összeomlás után a nemzeti hadseregben szolgált.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.


Menyhárt József
Cs. és kir. 26. gye.

Menyhárt József háború kitörésekor az esztergomi császári és királyi 26. gyalogezredbe vonult be, mint tartalékos tizedes. 1914. augusztus 27-én tűnt ki bátorságával és leleményességével a Bychawa nevű orosz községért folytatott harcok során. A településen való átvonulás egyszerűnek ígérkezett, mert nem számoltak a padlásokon és szalmakazlakban rejtőzködő ellenséggel. A gyanútlanul vonuló ezredre gyilkos tüzet zúdítottak. Menyhárt három embert maga mellé véve a gyilkos tűzben kúszva megközelítette a település szélső épületét és felgyújtotta azt. A viharos szélben percek alatt lángban állt a község. Az orosz katonaság fegyvereit hátrahagyva elmenekült, ezzel szabaddá vált az ezred útja, ami Menyhárt tizedesnek volt köszönhető.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.