Székely András
Cs. és kir. 51. gye.

A Tomasov körüli védőállásnál Székely András a kolozsvári 51. gyalogezred szakaszvezetője, egy felderítőjárőr parancsnoka volt. Azt a feladatot kapta, hogy állapítsa meg, vajon visszamentek-e az oroszok a századával szemben lévő állásból. Az oroszok közvetlen közelébe érve megállapította, hogy az ellenség még tartja az állást. További felderítése során azonban a járőr három katonája az orosz drótakadályok előtt megsebesült. Erre Székely szakaszvezető – aki semmi áron sem akarta sebesült bajtársait elhagyni – az oroszok közvetlen közelében rekedve, leghevesebb tűzben még 14 órán át kitartott. Csak alkonyat után tért vissza, amikor a sebesülteket magával vihette és fegyverzetüket, felszerelésüket is magával hozva bevonulhatott. Példásan derekas magatartása elismeréseként az I. osztályú Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján