Gábor József
M. kir. 5. h.gye.

Forrás: Unokájának szíves közlése.Bata György
M. kir. 301. h.gye.

Bata György tizedes az Arany Vitézségi érmet az ellenséggel szemben tanúsított kiválóan vitéz magatartásának elismeréséül, a magyar királyi 301. honvéd gyalogezred felterjesztése alapján kapta. Kitüntetési javaslata a következőkben örökíti meg hőstettét és emlékét:
„1914. december 21-én az előrenyomuló ellenséggel szemben ismétlőpisztolyával hősiesen megvédte gépfegyverét, melynek kezelésében akadály állott be. Az ellenséget mindaddig visszatartotta, amíg kezelőlegénysége a gépfegyvert biztos helyre nem vitte. Egyedül önfeláldozó vitézségének és odaadó bátorságának köszönhető a gépfegyver megmentése. Ebben a veszélyes helyzetben hősies fellépésével az alárendelt legénységre bátorítólag hatott. Öntudatos, bátor cselekedetével elérte célját, a géppuska – és így bajtársai – megmentését.”
 

Korabeli könyvészeti források alapján.