Kovács István

Cs. és kir. 39. gye.

A harmadik isonzói csata idején, 1915. október 22-én Kovács István 39. gyalogezredbeli zászlós azt a parancsot kapta, hogy szakaszával szállja meg a Monte St. Michelétől délre eső állások egyik részét, hol már az előző napokon három század pusztult el az irtózatos ágyútűzben. Kovács zászlós buzdító szavaival valamint harcra tüzelő bátor fellépésével az ezer veszedelem kőzött is oly erőteljes rohamra ragadta megnövekedett szakaszát, hogy betört az ellenség állásába, kiűzte az olaszokat s 60 foglyot ejtett, valamint két géppuskát zsákmányolt. Szakaszával megszállta a visszafoglalt árokrészt, mely előtt még ugyanazon napon több ellenséges ellenroham omlott össze a rendíthetetlenül kitartó 39-esek tüzében. Már alig fele volt meg embereinek s tölténye is kifogyóban volt. Ekkor végső erőmegfeszítéssel szuronyrohamra vitte megmaradt néhány emberét a zászlós, mely rohamnak nem tudtak ellenállni az olaszok. Ezen rohamban azonban nyolc sebből vérezve súlyosan megsebesült a példás vitézséggel verekedő Kovács zászlós, kit eszméletlenül vittek katonái a segélyhelyre.

Korabeli könyvészeti források alapján