Móricz Béla
M. kir. 6. h. hue.

A kelet-bukovinai határszélen Gromeşti-nél lezajlott harcaink alatt példásan állt helyt Móricz Béla, a zalaegerszegi 6. honvéd huszárezred szakaszvezetője. Az oroszok betörtek állásainkba, mire Móricz szakaszvezető önként jelentkezett a hátráló saját csapatok utóvédjének. Magához vette egyik géppuskát, amelynek tüzével oly pusztítást végzett az ellenség soraiban, hogy annak üldözése nyomban megtorpant. A továbbiakban is hatásos tűzzel tartóztatta fel az oroszokat és addig lőtte őket, amíg egy orosz gránát szilánkja összeroncsolta a karját. Óriási fájdalmait leküzdve, épen maradt kezével használhatatlanná tette géppuskáját, majd fokost ragadva átvágta magát a köréje záródott ellenség gyűrűjén. Bátor és példásan derekas magatartásával fényes példát adott bajtársainak. Elöljárói az Ezüst Vitézségi Érem I. osztályának adományozásával juttatták kifejezésre elismerésüket.
 

Forrás: Vitézi tettek gyűjteménye Bp.1942