Tacsi Sándor
M. kir. 3. h. gye.

Tacsi Sándor törzsőrmester a debreceni 3. honvéd gyalogezredben szolgált. 1914. évi augusztus 28-án Rohatynnál küzdött csapatteste, a mindent legázoló orosz tömegek támadásai ellen. A honvédek becsülete forgott kockán, mert az ezred féltve őrzött zászlóját fenyegette veszély. Tacsi törzsőrmester élete kockáztatásával védte meg az ezred szentséges szimbólumát és mentette meg a honvédek becsületét. Ugyanitt egy éjszaka húsz emberből álló járőrével eredményes felderítést végzett és tizennégy orosz lovast ejtett foglyul. Szeptember 8-án az oroszok elkeseredett támadásokat intéztek a Komarno előtt fekvő 122-es magaslat ellen, melyet Tacsi Sándor törzsőrmester védett szakaszával. A halálmegvetéssel küzdő szakasz ellenállásán megtörtek az oroszok rohamai, sőt Tacsi törzsőrmester még 320 oroszt is foglyul ejtett.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.