Fodor István
M. kir. 23. h. gye.

Fodor István, a nagyszebeni 23. honvéd gyalogezred zászlósa 1915. augusztus 24-én az oroszok Stripa mentén húzódó árkaival szemben volt állásban. Tüzérségi előkészítés után nekiindultak csapataink az ellenséges állásoknak, hogy áttörjék azokat. A honvédektől északkeletre harcban álló német gárdahadosztály rohammal kivetette árkaikból az oroszokat a honvédekkel szemben álló erők azonban makacs ellenállást fejtettek ki. Sőt, vonalaik mögött újabb tartalékok vonultak fel. Fodor zászlós ennek láttára saját elhatározásból elhagyta védőkörletét, századával túlhaladta saját rajvonalunkat és erélyes támadással benyomult az ellenség árkaiba. Az oroszokat elfogta, azután az ellenséges tartalékok ellen nyomult és megzavarta készülő ellentámadásukat. Öntevékenyen végrehajtott bátor harcba lépését az Arany Vitézségi Éremmel jutalmazták elöljárói.
 

Korabeli könyvészeti források alapján