Till Ferenc
M. kir. 31. népf. gye.

Till Ferenc a veszprémi 31. népfelkelő honvéd gyalogezred szakaszvezetőjeként vonult ki a frontra. 1914. szeptember 23-án a pilicai ütközetben szakaszparancsnokként a község elfoglalását kapták parancsba, azzal a meghagyással, hogy mint elővéd a támadást akkor kezdje meg amikor a század felfejlődött. Till a helyzetfelmérés alapján, a kedvező helyzetet kihasználva azonnal rohamot vezényelt. Az elszánt erélyes támadás olyan zavart okozott, hogy a községet szinte ellenállás nélkül elfoglalta, és az időközben beérkező századdal 500 foglyot ejtettek. Eredményes, vitéz magatartását az I. osztályú Ezüst Vitézségi Éremmel ismerték el.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.