dr. Berényi Jenő

M. kir. 1. h. gye.

Dr. Berényi Jenő egyévi önkéntes szolgálatra vonult be a budapesti 1. honvéd gyalogezredhez, alakulata kötelékében zászlósként vonult ki a hadműveleti területre. Castellonuovonál, az 1915. július 13-án és 14-én vívott harcokban a honvédjeiért érzett felelősségével, és rendkívüli vitézségével tüntette ki magát. Példás magatartása lelkesítőén hatott beosztottjaira. Ennek tudható be, hogy honvédjei a fedezékeiket földdel egyenlővé romboló tüzérségi tűzben is tántoríthatatlanul kitartottak. A meginduló gyalogsági rohamokat ádáz kézitusában visszaverték, és nem engedtek át egy talpalatnyi földet sem a védett területből. Az ellenséggel szemben tanúsított kiválóan vitéz magatartása elismeréséül Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki Berényi zászlóst.

Korabeli könyvészeti források alapján