Wulf Olaf
Cs. és  kir. dunai hajóhad

1914. szeptember 28-án a szerb csapatok éjjel Belgrádnál és Ostruznicánál átkeltek a Száván. A régebben kirakott aknazárak védelme alatt a túlsó parton biztonságban érezhették magukat. Wulff Olaf Richárd sorhajóhadnagy javaslatára a császári és királyi Dunaflotilla hadihajóit rendelték ki a további szerb csapatok átkelésének megakadályozására. A sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt a TEMES és KÖRÖS monitorokból, a „b” őrnaszádból és az ANDOR aknakereső gőzösből álló folyamőr csoport erős tüzérségi tűz leple alatt áttörte az aknazárat. A Száván épülő ellenséges hadihidat szétlőtte és a túlsó parton harcoló szerb csapatokat a főerőktől elvágta. Ez a szép fegyvertény a Szabács körüli harcok kimenetelére igen nagy befolyást gyakorolt. A sikeresen végrehajtott stratégiai jelentőségű fegyvertényért Wulff Olaf Richárd sorhajóhadnagy részére a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét adományozták.
 

Forrás: HM HIM Központi Levéltár Tgy  122. doboz