Fritz Lipót
M.  kir. 1. népf. huo.

Friedenliebi Fritz Lipót őrmester 1914-ben az első szerb offenzívában az 1. népfelkelő honvéd huszárosztály kötelékében harcolt. Ennek során Jankovich alezredes Fritz Lipót őrmestert 1914. október 1-jén a besanja-zimonyi harcokban az ellenség előtt tanúsított kitűnő szolgálataiért a gyalogság előterjesztésére törzsőrmesterré léptette elő. Az Osztrovo Ciganlia sziget elfoglalásának második kísérletét követően, 1914. október 17-én az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért, a gyalogsági csapatparancsnok előterjesztésére II. osztályú Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki. Az 1914. december 6-8-ai, a szerb ellenállást megtörő, Grocka, Pudarci és Umcari alatti harcokban szakaszparancsnokként súlyosan megsebesült. 1915. október 22-én tartalékos hadnaggyá nevezték ki. 1917-ben a III. osztályú Katonai Érdemkereszt hadi díszítmény, valamint I. és II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem kitüntetésekkel rendelkezett.
 

Forrás: Családjának szíves közlése
 Vida Ferenc
Cs. és kir. 69. gye.

A volt székesfehérvári 69. közös gyalogezred 7. századát, mely a Dnyeszter menti Sambortól délnyugatra fekvő Zalansky hegyen lévő állásit 1914. október 17-én orosz zászlóalj támadta meg. A túlerővel vezetett ellenséges támadás elöl a század már hátrálófélben volt. Ebben a válságos helyzetben Vida Ferenc zászlós előugrott, és nem törődve a túlerővel rohamra vezette legénységét. A lendületes roham visszavonulásra kényszerítette a támadókat. Vida zászlóst arany vitézségi éremmel tüntették ki.


 

Korabeli könyvészeti források alapján.