Bodnár Antal
M. kir. 30. h. gye.

Az Uzsoki hágó környékén folyt védelmi harcaink alatt történt, hogy az oroszok kihasználva az éjjeli koromsötétséget és a biztosítatlanul maradt mély szakadékokat, az utóbbiak egyikén keresztül, a 30. honvéd gyalogezred védelmi vonalának szárnya mögé férkőztek. Onnan azután az ezred szélső szárnyát minden irányból megtámadták. Bodnár Antal szakaszvezető felismerte az oroszok beférkőzése folytán keletkezett nagy veszedelmet. Szakasza élén gyors és merész elhatározással, a támadókra vetette magát, akiket elszánt előretöréssel pillanatok alatt visszaűzött, majd immár azokra az oroszokra rontott, akik a századot oldalban és a hátban szorongatták. Ezzel az öntevékeny és bátor, valamint gyors és eltökélt harci beavatkozásával Bodnár szakaszvezető helyreállította a helyzet egyensúlyát.
 

Korabeli könyvészeti források alapján