Grisza János
Cs. és kir. 67. gye.
 

1914. október 19-én az eperjesi császári és királyi 67. gyalogezred ment támadásra a San nyugati partjára előretolt orosz állások ellen. A támadó vonal közepén Grisza János törzsőrmester haladt félszázadával s jó példát mutató vitéz magatartásával oly erélyes lendületet adott az egész támadó csoportnak, hogy az oroszok előretolt állásai a 67-esek kezébe kerültek. Az ellenség elszánt védekezése azonban több napi harcot eredményezett, melyek során Grisza János törzsőrmester több sikeres feladatot oldott meg. Október hó 30-i gyilkos roham során Grisza törzsőrmester is megsebesült s orosz fogságba került. Kísérői kezei közül azonban megszökött és visszatért ezredéhez.

 

Korabeli könyvészeti források alapján.